Season Drive – algemene voorwaarden      

 

Artikel 1 – Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en/of opdrachten tussen Season Drive en de klant/deelnemer.
 2. Ook bij deelname aan onze kosteloze events middels (verplichte) inschrijving via de website zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
 3. Afwijkingen van deze voorwaarden moeten uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen worden.
 4. Overeengekomen afwijkingen regarderen niet de gelding van de overige voorwaarden en gelden nimmer voor meer dan één transactie.

 5. Season Drive heeft het recht deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

Artikel 2 – Definities

 1. Season Drive: de organisator/verkoper van events, rijtrainingen en alle andere (auto-gerelateerde) events georganiseerd voor haar deelnemers en/of klanten.
 2. De organisatie of de organisator: Season Drive
 3. Deelnemer/klant: de persoon of organisatie die met een Season Drive event mee doet en zich via de website hiervoor heeft ingeschreven. De Klant van Season Drive.
 4. De website van Season Drive: seasondrive.nl
 5. Overeenkomst: overeenkomst gesloten met Season Drive, bij deelname na inschrijving via de website en het ontvangen van een bevestiging is tevens een overeenkomst aangegaan. De deelnemer heeft dan expliciet aangevinkt akkoord te gaan met deze voorwaarden.

Artikel 3.a. – Totstandkoming van de overeenkomst, persoonsgegevens

 1. De overeenkomst/deelname met Season Drive komt pas tot stand nadat Season Drive uw inschrijving via de site heeft bevestigd.
 2. We behouden ons het recht onze aanbieding te herroepen, ook al aanvaardt u ons aanbod bijvoorbeeld door uzelf in te schrijven via de site. Deze mogelijkheid hebben wij tot 5 dagen na aanvaarding/inschrijving.
 3. Bij de inschrijving zullen wij om enkele gegevens vragen (bijvoorbeeld via het inschrijfformulier) die noodzakelijk zijn voor onze administratie of het goed kunnen organiseren van de events.
  Uiteraard behandelen wij (persoons-)gegevens met de grootste zorg en zullen wij deze nimmer openbaar maken, verspreiden of verkopen.

Artikel 3.b. – Herroepingsrecht / bedenktijd

 1. Voor consumenten:
  Vanwege de aard van onze diensten, is uw inschrijving (na bevestiging) definitief en is herroeping of annuleren niet mogelijk. (Dit geldt voor: diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, waarbij in de overeenkomst een bepaald tijdstip of een bepaalde periode van nakoming is voorzien; evenementen of reizen). (Artikel 6:230p, BW

2. Voor bedrijven (B2B):

Voor bedrijven geldt geen bedenktijd of mogelijkheid tot herroeping. Een bestelling is altijd definitief na bevestiging door ons.

Artikel 4 – betaling

 1. Na inschrijving ontvangt u van ons een factuur. Deze dient binnen de gestelde termijn betaald te zijn, anders kan deelname u ontzegt worden. Dit ontslaat u echter niet van uw betalingsverplichting.

 

Artikel 5 – Annulering, einde of ontbinding van de overeenkomst

 1. de overeenkomst met Season Drive kan niet meer geannuleerd worden en is definitief nadat wij deze aan u bevestigd hebben, ook de eventuele automatische reactie die u ontvangt na het inschrijven geldt als bevestiging.
 2. Bij bepaalde events zal er een minimaal benodigd aantal inschrijven noodzakelijk zijn om het event door te laten gaan. Dit zal dan duidelijk zijn aangegeven bij het inschrijven. Wordt dit aantal niet gehaald, dan wordt de overeenkomst geannuleerd en zal het inschrijfgeld teruggestort worden.

 

Artikel 6 – Toepasselijk recht

 1. Op al onze overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen dienen altijd eerst via (door beide partijen akkoord bevonden) bemiddeling getracht te worden opgelost alvorens naar de rechter wordt gestapt.

 

Artikel 7 – veiligheid, vrijwaring en aansprakelijkheid

 1. Bij al onze events of rondritten over de openbare weg geldt uiteraard dat te allen tijde de verkeersregels in acht genomen dienen te worden.
 2. Onze ritten zijn uitdrukkelijk GEEN race. Er mag op geen enkele wijze een competitie met andere deelnemers worden aangegaan. Veiligheid staat voorop.
 3. De deelnemer is verplicht aanwijzingen van de organisatie of van de vrijwilligers van de organisatie op te volgen.
 4. Wanneer de organisatie vindt dat iemand zich onveilig gedraagt of niet luistert naar de aanwijzingen van de medewerkers of vrijwilligers van Season Drive, dan kan deelname aan onze events zonder waarschuwing worden geweigerd. Ook stopt dan per direct de deelname aan het event wat op dat moment in gang is. U ontvangt in geen geval geld terug.
 5. De organisatie kan nooit voor schade, ongevallen, verlies of diefstal tijdens of op weg naar en van de events aansprakelijk gesteld worden.
 6. Ook bij events die niet op de openbare weg plaatsvinden, maar bijvoorbeeld op circuit, of afgesloten terrein, kan de organisatie nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade, ongevallen, verlies of diefstal.